Regulamin obiektu
1.    Każdy klient obiektu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
2.    Zabrania się wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
3.    Klienci zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń personelu obiektu.
4.    Klientem może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
5.    Na siłowni wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.
6.    Przed pierwszym przystąpieniem do ćwiczeń na danym urządzeniu należy zapoznać się z instrukcją obsługi umieszczoną na urządzeniu lub poprosić o pomoc pracownika obiektu.
Pomimo, że Firma 4YOU stara się zapewnić każdemu podstawowe przeszkolenie w zakresie użytkowania urządzeń, nie odpowiada ona za niewłaściwe użycie sprzętu przez ćwiczącego w przypadku gdy trenuje samodzielnie, bez opieki instruktora.
7.    Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. W razie wątpliwości co do doboru obciążenia należy zwrócić się o indywidualną konsultację do instruktora.
8.    Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń).
9.    W przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi siłowni bądź osobie w recepcji.
10.    Klient siłowni proszony jest o powiadomienie obsługi siłowni o stanie zdrowia.
11.    Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność.
12.    Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie.
13.    Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
14.    Karnety na określoną liczbę wejść, zakupione na usługi świadczone w obiekcie mają ważność:
1.    - pakiet odchudzający vacu, rolki, - 30 dni kalendarzowych
2.    - rolki karnet do 6x- 30 dni kalendarzowych/opcja 12 x do uzgodnienia- jednak nie dłużej niż 45 dni.
3.    - siłownia – 30 dni kalendarzowych,
4.    - vacu do 10x – 30 dni kalendarzowych / inne do uzgodnienia z obsługą.
15.    Karnety z ograniczeniem czasowym, oznaczone jako „bez ograniczeń” lub „b.o.” uprawniają do dowolnej ilości wejść w określonym (1 lub 2 na dobę ) czasie ważności karnetu.
16.    Aby skorzystać z nieodpłatnego przedłużenia karnetu w przypadku choroby lub zdarzeń losowych, klient jest zobowiązany do poinformowania obsługi o zaistniałym fakcie, w celu zawieszenia karnetu nie dłużej jednak jak na 2 tygodnie od powiadomienia
17.    Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia karnetu jeśli był on wcześniej zawieszony.
18.    Zawieszenia karnetu można dokonać kontaktując się z 4YOU tylko raz na kwartał.

18a. Każde nieodwołanie usługi, lub odwołanie na mniej niż 3 godziny przed usługą- siłownia,vacu,rolmasaż-skutkuje ściągnięciem z karnetu, tak jakby usługa została odbyta.

19.    Wszystkie karnety w 4YOU są imienne i korzystać może z nich tylko osoba na której nazwisko karnet był wykupiony. 4YOU zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby okazującej karnet.

20.    W przypadku stwierdzenia, że z danego karnetu korzysta osoba nieuprawniona, jeśli nie została zgłoszona kradzież lub utrata karnetu, 4YOU zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania karnetu.

21.    Wszelkie uwagi i wnioski należy kierować do właściciela obiektu, pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
22.    Regulamin jest dostępny publicznie, na stronie internetowej oraz w siedzibie 4YOU
23.    Zakup karnetu w 4YOU jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.